Välkommen till ett modernt smidesföretag verksamt i Stockholmsområdet.

Stålkonstruktioner, Specialtrappor och Räcken, Skärmtak, Ståldörrar, Servicearbeten i alla förekommande material

Elektromagnetiskavskärmning, Installationsgolv

Plåtverkstad - CNC - Små Serier - Prototyper

Vi utför legotillverkning till både bygg och industri.

Produktutveckling

Vi är gärna bollplank, då vi har lång erfrarenhet av prototyptillverkning och jobbar i CAD miljö (Solide Works)